Tutorial Apache

<< Inapoi
Inainte >>

Introducere

Serverul web Apache este cel mai utilizat web server din lume.

Se poate instala in Windows, Linux sau pe celelalte platforme.


Instalarea serverului web Apache in Windows.

Se poate folosi si installer-ul serverului web Apache, dar cea mai simpla modalitate de instalare si configurare automata a acestuia este folosirea apliatiei gratuite XAMPP.
Downloadam installer-ul aplicatiei XAMPP, si o instalam. Folder-ul de instalare se va numi xampp si va arata astfel:


Xampp

Directorul din care se servesc paginile web (html), se numeste: htdocs. In acest director, trebuie sa existe un fisier denumit: index.html, care reprezinta pagina de start a oricarui website.
Dupa instalare, in directorul: htdocs, exista un fisier: index.html, care ne confirma ca serverul web Apache s-a instalat corect.


Htdocs

Aplicatia XAMPP dispune de un panou de control de unde se pornesc si opresc serverele:


Controll

Pornim serverul web Apache, deschidem un browser si tastam: http://localhost sau http://127.0.0.1 (care este adresa IP de loopback).
Pagina: index.html va fi afisata.


Index

Aplicația serverului web Apache este distribuită tipic în următoarele subdirectoare:
- cgi-bin - unde se vor pune unele programe interactive pe care le scrieți. Vor fi programe scrise cu Perl, Java sau alte limbaje de programare.
- conf - unde sunt fișierele de configurare.
- htdocs - va conține site-ul dvs. și va avea mai multe subdirectoare. Acest director este cunoscut sub numele de director radacina.
- icons - conține pictogramele pe care Apahe le va folosi când afișează informații sau mesaje de eroare.
- images - va conține fișierele imagine (jpg sau gif), pe care le veți folosi pe site-ul dvs. web.
- logs - va conține fișierele log: access_log și error_log.
Fisierele de configurare ale serverului web Apache:
- access.conf - este fișierul de configurare a securității. Conține instrucțiuni despre utilizatorii care pot accesa informații.
- httpd.conf - este fișierul de configurare a serverului.
- srm.conf - este fișierul de configurare a resurselor.
- mime types - este un fișier de configurare care corelează extensiile de fișiere cu tipurile de fișiere.
Exemplu de fisier de configurare: httpd.conf:


###*********************
###* Web-Developer Server Suite *
###* external link: https://jweb.ro *
###* development@users.jweb.ro *
###* v1.95-httpd22-ssl *
###*********************
ThreadsPerChild 250
MaxRequestsPerChild 0
Listen 80
ServerRoot "/www/Apache22"
DocumentRoot "/THDL/thdl-site"
## was /www/webroot
ServerName localhost:80
ServerAdmin admin@localhost
ErrorLog logs/error.log
LogLevel error
###
# Note that the following LoadModule lines only represent the minimum 'Web-Developer' Suite configuration.
#
# Also note that some of the following LoadModule lines, which are commented out, are still loaded under ...
# confSuite-extra*.conf
# confextra*.conf
# ...configuration files -- for modular reasons.
#
# For example:
# mod_deflate is loaded under confSuite-extramod_deflate_logio.conf and NOT under httpd.conf
# status_module is loaded under confextrahttpd-info.conf and NOT under httpd.conf
#
# Check last part of httpd.conf for the Apache base and 'Web-Developer' *.conf files that are included.
###
#LoadModule actions_module modules/mod_actions.so
LoadModule alias_module modules/mod_alias.so
#LoadModule asis_module modules/mod_asis.so
#LoadModule auth_basic_module modules/mod_auth_basic.so
#LoadModule auth_digest_module modules/mod_auth_digest.so
#LoadModule authn_anon_module modules/mod_authn_anon.so
#LoadModule authn_dbm_module modules/mod_authn_dbm.so
#LoadModule authn_default_module modules/mod_authn_default.so
#LoadModule authn_file_module modules/mod_authn_file.so
#LoadModule authz_dbm_module modules/mod_authz_dbm.so
#LoadModule authz_default_module modules/mod_authz_default.so
#LoadModule authz_groupfile_module modules/mod_authz_groupfile.so
LoadModule authz_host_module modules/mod_authz_host.so
#LoadModule authz_user_module modules/mod_authz_user.so
LoadModule autoindex_module modules/mod_autoindex.so
#LoadModule cern_meta_module modules/mod_cern_meta.so
#LoadModule cgi_module modules/mod_cgi.so
#LoadModule dav_module modules/mod_dav.so
#LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so
#LoadModule deflate_module modules/mod_deflate.so
LoadModule dir_module modules/mod_dir.so
#LoadModule env_module modules/mod_env.so
#LoadModule expires_module modules/mod_expires.so
#LoadModule file_cache_module modules/mod_file_cache.so
#LoadModule headers_module modules/mod_headers.so
#LoadModule imagemap_module modules/mod_imagemap.so
#LoadModule include_module modules/mod_include.so
#LoadModule info_module modules/mod_info.so
#LoadModule isapi_module modules/mod_isapi.so
LoadModule log_config_module modules/mod_log_config.so
LoadModule mime_module modules/mod_mime.so
#LoadModule mime_magic_module modules/mod_mime_magic.so
#LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
#LoadModule proxy_ajp_module modules/mod_proxy_ajp.so
#LoadModule proxy_balancer_module modules/mod_proxy_balancer.so
#LoadModule proxy_connect_module modules/mod_proxy_connect.so
#LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so
#LoadModule proxy_ftp_module modules/mod_proxy_ftp.so
#LoadModule negotiation_module modules/mod_negotiation.so
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
LoadModule setenvif_module modules/mod_setenvif.so
#LoadModule speling_module modules/mod_speling.so
#LoadModule status_module modules/mod_status.so
#LoadModule unique_id_module modules/mod_unique_id.so
#LoadModule userdir_module modules/mod_userdir.so
#LoadModule usertrack_module modules/mod_usertrack.so
#LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so
<IfDefine SSL>
LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so
</IfDefine>
DefaultType text/plain
<IfModule dir_module>
DirectoryIndex index.html index.php index.aspx
</IfModule>
IndexIgnore .htaccess
<FilesMatch "^.ht">
Order allow,deny
Deny from all
</FilesMatch>
Redirect /thdl external link: http://localhost
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride all
Order deny,allow
Allow from all
Satisfy all
</Directory>
## was /www/webroot
<Directory "/THDL/thdl-site">
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride all
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
<IfModule mime_module>
TypesConfig conf/mime.types
AddType application/x-compress .Z
AddType application/x-gzip .gz .tgz
</IfModule>
# Apache base configuration
#
# The configuration files in the conf/extra/ directory can be
# included to add extra features or to modify the default configuration of
# the server.
# Server-pool management (MPM specific)
#Include conf/extra/httpd-mpm.conf
# Multi-language error messages
#Include conf/extra/httpd-multilang-errordoc.conf
# Fancy directory listings
Include conf/extra/httpd-autoindex.conf
# Language settings
Include conf/extra/httpd-languages.conf
# User home directories
#Include conf/extra/httpd-userdir.conf
# Real-time info on requests and configuration
Include conf/extra/httpd-info.conf
# Virtual hosts
#Include conf/extra/httpd-vhosts.conf
# Local access to the Apache HTTP Server Manual
Include conf/extra/httpd-manual.conf
# Distributed authoring and versioning (WebDAV)
#Include conf/extra/httpd-dav.conf
# Various default settings
Include conf/extra/httpd-default.conf
# DeveloperSide.NET Server-Suite Configuration
#
# The configuration files in the conf/Suite-extra/ directory can be
# included to add extra features or to modify the default configuration of
# the server.
#
# The specifics are loaded under components.conf...
Include conf/Suite-extra/components.conf
# Security check -- if no php module is loaded, Apache should return 'permissions denied' on php(4,5) all URL requests
<IfModule !php5_module>
<IfModule !php4_module>
<Location />
<FilesMatch ".php[45]?$">
Order allow,deny
Deny from all
</FilesMatch>
</Location>
</IfModule>
</IfModule>
#For PHP5
LoadFile "C:/www/php5/php5ts.dll"
LoadModule php5_module "C:/www/php5/php5apache2.dll"
<IfModule php5_module>
#PHPIniDir "C:/Windows"
<Location />
AddType text/html .php .phps
AddHandler application/x-httpd-php .php
AddHandler application/x-httpd-php-source .phps
</Location>
</IfModule>
<IfModule ssl_module>
Include conf/extra/httpd-ssl.conf
SSLRandomSeed startup builtin
SSLRandomSeed connect builtin
</IfModule>
## Added for MYsql/PMA based on guide.
<IfModule mod_alias.c>
Alias /phpMyAdmin "C:/www/phpMyAdmin"
</IfModule>
<Directory "C:/www/phpMyAdmin">
Options None
AllowOverride None
order deny,allow
deny from all
allow from 127.0.0.1
</Directory>Instalarea serverului web Apache in Linux.

Intai instalam o versiune de Ubuntu corespinzatoare PC-ului pe care il detinem:


Ubuntu

Deschidem Terminalul si tastam:


sudo apt update
sudo apt install apache2


Dupa instalarea pachetelor corespunzatoare, deschidem un browser si tastam:


http://localhost


si se va deschide pagina web de start (index.html), care ne confirma ca serverul web este instalat corect.


Ubuntu

Directorul din care sunt servite paginile web se numeste html. Fisierul index.html se gaseste in calea: /var/www/html/index.html.


<< Inapoi
Inainte >>